Thisted Amts Tidende – Emneindex 1917

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Aaberg, Karen Dødsfald Thisted 15-03-1917 2
Aaberg, Karen Jordefærd Thisted 22-03-1917 2
Aaberg, Karen I anledning af fru Karen Aabergs død Thisted 27-03-1917 2
Aaberg, M. Borgmestervalget i Thisted Thisted 05-07-1917 2
Afholdsforening. Thisted Læsestue for soldaterne Thisted 13-10-1917 2
Afholdsforening. Thisted Thisted afholdsforenings stiftelsesfest Thisted 29-10-1917 2
Afholdshjem. Thisted Læsestue for soldaterne Thisted 13-10-1917 2
Afholdshjem. Thisted Vore soldaters underholdning (læsestue) Thisted 19-10-1917 2
Alderdomshjem. Thisted “Kristianslyst” (købes af kommunen) Thisted 13-06-1917 2
Alderdomshjem. Thisted Alderdomshjemmet i Thisted (“Kristianslyst”) Thisted 03-07-1917 2
Alderdomshjem. Thisted Det påtænkte alderdomshjem…(“Kristianslyst”) Thisted 31-08-1917 2
Alderdomshjem. Thisted Det midlertidige alderdomshjem på Christianslyst Thisted 30-11-1917 2
Andersen, Jens Kristen 25 år (landpost) Hunstrup 30-10-1917 2
Andersen, Jens Kristen Hæderstegnet for landpostbude Hunstrup 01-11-1917 3
Arbejderforening. Thisted Arbejderforeningens småhaver (“Amager”) Thisted 19-09-1917 2
Arbejdsformidling Det nye kommunale arbejdsanvisningskontor i Thist. Thisted 18-01-1917 2
Ås Optagelseshjem Se Børnehjem. Ås
Axelsen, P. Dødsfald Thisted 26-03-1917 2
Bach Pedersen, Niels Guldbryllup Nors 17-03-1917 2
Badeanstalter. Thisted Fjordbadeforholdene ved Thisted Thisted 27-11-1917 2
Banker. Thisted Handels-og Landbrugsbanken i Thisted (filialer) Thisted 10-05-1917 2
Bertelsen, Kristian Peter Jubilæum (25 år som landpost) Øsløs 20-03-1917 2
Bertelsen, Kristian Peter Jubilæum som postbud Øsløs 03-04-1917 2
Beyer, H.C. Dødsfald Thisted 05-05-1917 2
Biblioteker. Thisted Læsestue for soldaterne Thisted 13-10-1917 2
Biblioteker. Thisted Vore soldaters underholdning (læsestue) Thisted 19-10-1917 2
Biografer. Thisted Nyt biografteater i Thisted? Thisted 10-02-1917 2
Børnehjem. Ås Thisted amts plejehjemforening (Ås optagelseshj.) Skjoldborg 08-02-1917 2
Børnehjem. Ås Plejehjemsforeningen for Thisted amt Skjoldborg 11-07-1917 3
Børnehjem. Ås Børnehjemmet i Aas (ill.) Skjoldborg 17-07-1917 1
Børnehjem. Ås Indvielseshøjtidelighed (Ås Optagelseshjem) Skjoldborg 28-07-1917 1-2
Brugsforeninger. Skjoldborg Brugsforening i Skjoldborg (møde om oprettelse af) Skjoldborg 16-02-1917 2
Brugsforeninger. Skjoldborg Brugsforening i Skjoldborg Skjoldborg 05-07-1917 2
Bunch, C.K. Festmåltid (60 år) Thisted 24-09-1917 2
Christensen, Jens Pludselig død Thisted 10-09-1917 2
Dalgaard, Søren Jensen Dødsfald Østerild 28-12-1917 2
Elektricitetsværk.Årup Elektricitetsværk ved Årup mølle Snedsted 07-07-1917 2
Fabrikker. “Thy” Maskinfabrikken “Thy” overgår til aktieselskab Thisted 04-12-1917 2
Fattiggårde. Skjoldborg Navne-deklaration (“Søndergaard”, Skjoldborg) Skjoldborg 05-01-1917 2
Fortidsminder Oldtidens mindesmærker og fund i Thy 16-05-1917 1-2
Fortidsminder Oldtidsfund fra Stenalderen (Snejstrup) Jannerup 16-06-1917 2
Frost , Chr. Guldbryllup Thisted 29-11-1917 2
Gade, A. Dødsfald Thisted 24-08-1917 2
Gade, A. Jordefærd Thisted 31-08-1917 2
Gårde. “Færgegaard” “Færgegaard”s udstykning Vang 22-02-1917 2
Gårde. “Kristianslyst” “Kristianlyst” (købes af kommunen) Thisted 13-06-1917 2
Gårde. “Søndergaard” Navne-deklaration (“Søndergaard”, Skjoldborg) Skjoldborg 05-01-1917 2
Gårde. “Winthersmølle” “Winthersmøllegaard” udstykkes Th. Landsogn 18-08-1917 2
Gårde. “Winthersmølle” “Winthersmøllegaard”s udstykning Th. Landsogn 15-09-1917 2
Geertsen, Niels Dødsfald Thisted 29-05-1917 2
Håndværkerforening.Thisted Thisted håndværkerforenings 40 års jubilæum Thisted 28-12-1917 2
Hansen, Chr. Dødsfald Thisted 08-08-1917 2
Hansen, N.P. Dødsfald Thisted 14-05-1917 2
Hansen-Røjle, H.J. Dødsfald Thisted 11-05-1917 2
Hansen-Røjle, H.J. Jordefærd Thisted 18-05-1917 2
Haveselskaber. Thisted L. Haveselskabet “Winthersmølle” Th. Landsogn 17-09-1917 2
Havne. Thisted De nye arbejder ved Thisted havn (dækmoler) Thisted 23-02-1917 2
Højskoleforening. Thisted Læsestue for soldaterne Thisted 13-10-1917 2
Hoteller. Vilsund Afholdshotellet “Vilsund Strand” (ombygning) Stagstrup 13-06-1917 2
Hoteller. Vilsund “Vildsund Strand” (tidl. Vildsund Gæstgivergaard) Stagstrup 03-07-1917 1
Husflidsforening.Sjørring Sjørring sogns husflidsforening Sjørring 02-04-1917 2
Husmandsforening.Sennels Sennels husmandsforening Sennels 21-02-1917 2
Indkvartering. Thisted Garnison i Thisted Thisted 08-09-1917 2
Indkvartering. Thisted Indkvarteringen i Thisted (10. bataljon) Thisted 14-09-1917 2
Indkvartering. Thisted Garnisonen i Thisted Thisted 25-09-1917 2
Indkvartering. Thisted Indkvarteringen i Thisted Thisted 05-10-1917 3
Indkvartering. Thisted Indkvarteringen i Thisted Thisted 09-10-1917 2
Indkvartering. Thisted Læsestue for soldaterne Thisted 13-10-1917 2
Indkvartering. Thisted Vore soldaters underholdning (læsestue) Thisted 19-10-1917 2
Jensen (præst) Folkekirken (ill.) Thisted 25-08-1917 2
Jensen, Oluf T. En Thistedbo i den amerikanske hær Thisted 28-12-1917 2
Jernbaner. Sjørring-Vorup Sjørring-Hunborg-Vorupør jernbane 02-01-1917 1
Jernbaner. Sjørring-Vorup Jernbanemødet i Hunborg 18-01-1917 2
Jernbaner. Sjørring-Vorup Sjørring-Hunborg-Vorupør banen 23-01-1917 2
Jernbaner. Sjørring-Vorup Den påtænkte Sjørring-Vorupør bane 26-07-1917 2
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Banesagen Thisted-Vilsund-Nykøbing 30-01-1917 2
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Morsø-Thisted banerne 10-02-1917 2
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Jernbanesagen (amtsråds-behandling) 26-02-1917 2
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Jernbanesagen Thy-Mors 16-04-1917 2
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Privatbaneudvalgets rejse til Thy og Mors 07-05-1917 2
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Privatbaneudvalgets rejse til Thy og Mors 08-05-1917 1
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Nykøbing-Vildsund-Thisted banen 18-06-1917 2
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Statsbane fra Nykøbing til Thisted 17-07-1917 2
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Morsøbanerne 26-07-1917 2
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Nykøbing-Vildsund-Thisted-Helshage jernbanen 15-09-1917 2
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen 17-10-1917 2
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen 20-10-1917 2
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen (Landstingsbehandling) 26-10-1917 2
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen (Landstingsbehandling) 27-10-1917 2
K.F.U.M. Thisted Faneindvielse (og stiftelsesfest) Thisted 07-05-1917 2
K.F.U.M. Thisted Soldaterhjem (Frederikstorv) Thisted 28-09-1917 2
Kirker. Skinnerup Præsteforholdene i Thisted, Tilsted og Skinnerup Skinnerup 05-12-1917 2
Kirker. Skinnerup Menigheden i Skinnerup (ny præsteordning) Skinnerup 11-12-1917 2
Kirker. Thisted Prædikestolen i Thisted kirke (restauration) Thisted 11-06-1917 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i april og maj) Thisted 16-06-1917 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juni) Thisted 17-07-1917 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i august) Thisted 26-09-1917 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i september) Thisted 15-10-1917 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i oktober) Thisted 13-11-1917 3
Kirker. Thisted Præsteforholdene i Thisted, Tilsted og Skinnerup Thisted 05-12-1917 2
Kirker. Thisted Præsteforholdene i Thisted Thisted 06-12-1917 2
Kirker. Tilsted Præsteforholdene i Thisted, Tilsted og Skinnerup Tilsted 05-12-1917 2
Kolonihaver. “Amager” Arbejderforeningens småhaver (“Amager”) Thisted 19-09-1917 2
Kommunale funkt. Foren.af Foreningen af kommunale funktionærer og arbejdere Thisted 14-05-1917 2
Kommune. Thisted Thisted bys nye administrationsbygning (ill.) Thisted 22-09-1917 1
Kommune. Thisted Thisted ny administrationsbygning (overdragelse) Thisted 26-09-1917 2
Krige. Verdenskrig I En Vorupør-sømand torpederet 3 gange (M. Poulsen) Hundborg 10-10-1917 2
Krige. Verdenskrig I En damper sænket udfor Stenbjerg Nørhå 24-01-1917 2
Krige. Verdenskrig I Et søslag ud for Stenbjerg og Agger Nørhå 02-11-1917 3
Krige. Verdenskrig I Hvad foregik der under Thy-kysten i går? (søslag) Nørhå 03-11-1917 2
Krige. Verdenskrig I Petroleumsforbruget skal indskrænkes Thisted 02-03-1917 2
Krige. Verdenskrig I Brændselsmanglen i Thisted Thisted 08-03-1917 2
Krige. Verdenskrig I Brødkortordningen Thisted 26-03-1917 2
Krige. Verdenskrig I Brændselsspørgsmålet Thisted 11-04-1917 2
Krige. Verdenskrig I Nu er det helt galt med petroleumen Thisted 12-06-1917 2
Krige. Verdenskrig I Sukker- og brødkortene Thisted 30-06-1917 2
Krige. Verdenskrig I Uddeling af petroleum Thisted 29-08-1917 2
Krige. Verdenskrig I En Thistedbo i den amerikanske hær (Oluf T.Jensen) Thisted 28-12-1917 2
Larsen, Anton Dødsfald Stagstrup 28-03-1917 2
Larsen, Erik Guldbrudeparret i Amtoft Arup 03-12-1917 2
Larsen, Erik Guldbrylluppet i Amtoft (ill.) Arup 07-12-1917 2
Larsen, Jens Lauritz Dødsfald Thisted 23-11-1917 2
Larsen, P.F. To pludselige dødsfald Thisted 18-04-1917 2
Leerhøy, F.C. 40 års jubilæum som købmand i Thisted Thisted 31-08-1917 2
Madsen, Ole P. Jubilæum (30 år) Thisted 27-04-1917 2
Mejerier. Nors Det ny andelsmejeri i Nors Nors 22-02-1917 2
Mejerier. Nors Nors andelsmejeri Nors 30-11-1917 2
Museer. Thisted Musæet for Thy og V. Han Herred (Skolegade) Thisted 30-08-1917 2
Museer. Thisted Musæet for Thy og V. Han Herred (Skolegade) Thisted 10-09-1917 2
Nielsen (præst) Afskedsfest Øsløs 31-07-1917 2
Nielsen (Simonsen), P.C. Guldbryllup Vesløs 21-05-1917 2
Nielsen (Simonsen), P.C. Guldbryllup Vesløs 24-05-1917 2
Nielsen, Anders Chr. Dobbelt højtidelighed (25 års jubilæum) Stagstrup 16-05-1917 2
Nørby, A.R. Guldbryllup Thisted 30-01-1917 2
Nørgaard, Gr. Guldbryllup Thisted 23-10-1917 2
Nørgaard, Gr. Guldbryllup (ill.) Thisted 09-11-1917 2
Nørgaard, Gr. Guldbryllup Thisted 12-11-1917 2
Østerild Kær Landvæsenskommissionsforretning (afløbsforhold) Østerild 26-05-1917 2
Østerild Kær Landvæsenskommissionskendelse (afløbsregulering) Østerild 27-06-1917 2
Pedersen, Lars Chr. 25 års jubilæum Thisted 25-04-1917 2
Pedersen, Niels Sparekasse jubilæum (25 år som kasserer) Sennels 13-01-1917 2
Poulsen, Marius En Vorupør-sømand torpederet 3 gange Hundborg 10-10-1917 2
Restaurationer. Vilsund Vilsund kro (aktieselskab overtager) Stagstrup 05-01-1917 2
Saubjerg, Chr. Madsen Guldbryllup Sjørring 22-03-1917 2
Skjoldborg, Mads Et guldbrudepar (ill.) Snedsted 09-05-1917 2
Skoler. Thisted De kommunale skoler i Thisted (indskrænk. skoleg.) Thisted 15-02-1917 2
Skoler. Thisted Thisted kommunes nye sløjdlokale Thisted 27-12-1917 2
Søgaard, Anders Madsen Diamantbryllup Thorsted 01-06-1917 2
Soldaterhjem. Thisted Soldaterhjem (K.F.U.M. – Frederikstorv) Thisted 28-09-1917 2
Sørensen, A. Jubilæum (40 år som sognefoged) Sjørring 20-11-1917 2
Sørensen, Chr. Dødsfald Thisted 21-05-1917 2
Sørensen, Laurits 50 års jubilæum Sønderhå 24-04-1917 2
Spangberg, N. L. Thisted bys nye administrationsbygning (ill.) Thisted 22-09-1917 1
Sparekasser.Sennels Sparekasse jubilæum (Niels Pedersen, 25 år) Sennels 13-01-1917 2
Strandinger. “Gunilla” Strandingen ved Vangsaa Vang 06-01-1917 2
Strandinger. “Gunilla” Strandingen ved Vangsaa Vang 13-01-1917 2
Strandinger. “Gunilla” Strandingsauktion Vang 24-02-1917 2
Svalgaard, P. 25 års jubilæum Thisted 11-01-1917 2
Sygehuse. Thisted Thisted sygehus (udvidelse) Thisted 26-11-1917 2
Sygehuse. Thisted Sygehusforholdene i Thisted (amtsrådsbehandling) Thisted 26-11-1917 2
Sygehuse. Thisted Udvidelsen af Thisted sygehus Thisted 28-11-1917 2
Terp, Th. M. 25 års jubilæum Thisted 15-12-1917 2
Thisted Fra det gamle Thisted / P.L. Hald Thisted 22-12-1917 2
Thisted Byråd Skal vi have folkevalgt borgmester i Thisted? Thisted 10-01-1917 2
Thisted Byråd Borgmesterembedet i Thisted Thisted 23-03-1917 2
Thisted Byråd Borgmestervalget Thisted 14-06-1917 2
Thisted Byråd Borgmestervalget Thisted 16-06-1917 2
Thisted Byråd Borgmestervalget i Thisted (M. Aaberg) Thisted 05-07-1917 2
Thomsen, Niels Dødsfald Jannerup 11-10-1917 2
Toft, J.C. To pludselige dødsfald Thisted 18-04-1917 2
Understøttelsesforeninger Et jubilæum (50 år) (ill.) Thisted 25-05-1917 2
Understøttelsesforeninger Understøttelsesforeningen for trængende..(50 år) Thisted 30-05-1917 2
Ungdomsforening. Sennels Ny ungdomsforening Sennels 30-03-1917 2
Ungdomsforening. Thy Læsestue for soldaterne Thisted 13-10-1917 2
Vorupør Vorupør Hundborg 07-08-1917 2
Vorupør Vorupør før og nu Hundborg 01-12-1917 1
Winter, Kirstine Kvalt af røg Sjørring 26-01-1917 2

Tilbage til oversigt

Copyright © 2005/2018 – Otto Jensen.