Thisted Amst Tidende – Emneindex 1910

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Afholdsforening. Øsløs Øsløs afholdsforening Øsløs 22-11-1910 2
Afholdsforening. Vandet Vandet Afholdsforening (25 års stiftelsesfest) V. Vandet 09-08-1910 2
Afholdshjem. Thisted Thisted afholdshjem (indvielse efter ombygning) Thisted 22-10-1910 1
Afholdshjem. Thisted Indvielseshøjtidelighed Thisted 24-10-1910 1
Andersen, A. Chr. 25 års jubilæum Thisted 06-01-1910 2
Andersen, A. Chr. Kunstmaler A. Chr. Andersens 25 års jubilæum Thisted 08-01-1910 2
Begravelseskasse. Thisted Ny begravelseskasse Thisted 17-06-1910 2
Brinkmann, Joseph Wilhelm Dødsfald Thisted 14-03-1910 2
Brinkmann, Joseph Wilhelm Jordefærd Thisted 18-03-1910 2
Bryggerier. Thisted Et isværk Thisted 12-10-1910 2
Busruter. Thisted-Nykøb. Automobilruten Thisted-Nykøbing Thisted 05-03-1910 2
Busruter. Thisted-Nykøb. Automobilruten til Nykøbing (opstart) Thisted 06-04-1910 2
Carstens, C. Jubilæer (50 år som handelsgartner og borger) Thisted 05-10-1910 2
Carstens, C. Handelsgartner C. Carstens Thisted 14-10-1910 2
Christensen, R.J.C. Dødsfald Thisted 22-08-1910 2
Christensen, R.J.C. Jordefærd Thisted 27-08-1910 2
Dreschler, Conrad Guldbryllup Sjørring 06-08-1910 2
Dreschler, Conrad Guldbryllup Sjørring 12-08-1910 2
Engelgreen, Niels 25 års jubilæum Thisted 25-04-1910 2
Engelgreen, Niels Jubilæumsfest Thisted 02-05-1910 2
Eskesen, Morten Morten Eskesens jubilæum (70 år som lærer) 03-11-1910 2
Fiskeri. Vorupør Fra Vorupør strand Hundborg 01-02-1910 2
Foredragsforening. Thisted Thisted foredragsforening (oprettelse af) Thisted 30-09-1910 2
Foredragsforening. Thisted Den ny foredragsforening i Thisted Thisted 11-11-1910 2
Forsamlingshuse. Sjørring Et forsamlingshus i Sjørring Sjørring 21-10-1910 2
Forsamlingshuse. Vesløs Vesløs forsamlingshus Vesløs 14-12-1910 2
Fortidsminder Affaldsdynger fra Oldtiden Sennels 12-09-1910 2
Fortidsminder Fundne skeletter (Sperring sø) Sjørring 15-08-1910 2
Fortidsminder Interessant gravfund fra jernalderen (Dragsbæk) Tilsted 13-05-1910 2
Fortidsminder Fredning af et voldsted (Helledis) Vesløs 23-09-1910 2
Fortidsminder Fund af rav fra Oldtiden (Ole Kristensen) Vesløs 10-10-1910 2
Frederiksen, Niels Guldbryllup Thisted 31-10-1910 2
Frederiksen, Niels Guldbryllup Thisted 04-11-1910 2
Frederiksen, Niels Guldbryllup Thisted 08-11-1910 2
Frelsens Hær. Thisted Børnebespisningen (s.m. Thisted Håndværkerforen.) Thisted 27-01-1910 2
Frimenighed. Hannæs Frimenighedsfolkene på Hannæs (grund til kappel) Vesløs 11-05-1910 2
Fuglsang, Elisabeth Jordefærd Sjørring 26-09-1910 2
Gårde. “Vesløsgaard” “Vesløsgaard” (udstykning af) Vesløs 11-01-1910 2
Gårde. “Vesløsgaard” Vesløsgaards udstykning Vesløs 23-02-1910 2
Gårde. “Vesløsgaard” Vesløsgaard / Sodborg Vesløs 04-03-1910 2
Gårde. “Vesløsgaard” Vesløsgaards udstykning Vesløs 08-03-1910 2
Gisselbæk (fru) Jordefærd Stagstrup 08-02-1910 2
Håndværkerforening.Thisted Børnebespisningen (s.m. Frelsens Hær) Thisted 27-01-1910 2
Håndværkerforening.Thisted Stuemestre Thisted 08-03-1910 2
Have, Chr. Dødsfald Øsløs 15-02-1910 2
Havne. Thisted Havnesporet (banespor til Thisted havn) Thisted 12-05-1910 2
Havne. Thisted Thisted Østerhavn Thisted 08-11-1910 2
Havne. Thisted De nye banespor på Thisted havn Thisted 10-11-1910 2
Jensen, Hans Dannebrogsmænd Hundborg 15-03-1910 2
Jensen, Henrik Afdød veteran Vesløs 14-10-1910 2
Jensen, Jens En Thistedmand død i New York Thisted 17-10-1910 2
Jensen, Knud Guldbryllup Hundborg 07-02-1910 2
Jespersen (plantør) 80 år Thisted 10-12-1910 2
Jørgensen, C. Dødsfald Thisted 29-01-1910 2
Justesen, Chr. Guldbryllup Vang 18-07-1910 2
Kirker. Nors Nors kirke (gave – lysekrone) Nors 23-03-1910 2
Kirker. Nors En gave til Nors kirke (pibeorgel) Nors 16-07-1910 2
Kirker. Nors Nors kirke (pibeorgel) Nors 19-07-1910 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i december (1909)) Thisted 22-01-1910 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i maj) Thisted 16-06-1910 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juni) Thisted 06-07-1910 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i august) Thisted 12-09-1910 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i september) Thisted 25-10-1910 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i november) Thisted 15-12-1910 2
Kirker. Vesløs Vesløs kirke Vesløs 02-09-1910 1
Kjærgaard, Niels Chr. Jordefærd Tved 02-06-1910 2
Knudsen, Frits Dødsfald Thisted 24-05-1910 2
Knudsen, Frits Jordefærd Thisted 30-05-1910 2
Kold, Kr. Mikkelsen Christen Kold / Johannes Vedel Thisted 12-10-1910 1
Kold, Lars Dødsfald Øsløs 19-01-1910 2
Kongebesøg. Thisted Kongebesøget i Thisted (afsløring af statue) Thisted 28-09-1910 2
Kongebesøg. Thisted Kongebesøget Thisted 29-09-1910 1
Kystsikring. Stenbjerg Andragende om en høfde ved Stenbjerg Nørhå 06-12-1910 2
Kystsikring. Vorupør Moleanlægget ved Vorupør Hundborg 03-03-1910 1
Kystsikring. Vorupør Molen ved Vorupør Hundborg 08-11-1910 2
Loger. “Avance” Logen “Avance” (Nørregade 15) Thisted 04-07-1910 2
Loger. “Avance” Indvielsesfest (nyistandsættelse af lokaler) Thisted 25-10-1910 2
Lomborg, Anton 50 års jubilæum Thisted 07-03-1910 2
Lomborg, Anton Jubilæumsfest Thisted 21-03-1910 2
Lyhne, R. Sagfører R. Lyhne (25 års jubilæum) Thisted 13-01-1910 2
Mathiasen, Karl En Thistedmand i Amerika / Zakarias Nielsen Thisted 31-05-1910 1
Mikkelsen, Erik Dannebrogsmænd Hundborg 15-03-1910 2
Møller, Christen Afdød veteran Vesløs 09-11-1910 2
Møller, J.J. Jubilæum (25 år) Thisted 01-08-1910 2
Møller, J.P. Jubilæer (25 år som borger) Thisted 05-10-1910 2
Munk, Peder Christensen Diamantbryllup Hundborg 05-07-1910 2
Museer. Thisted Tilvejebringelsen af en museumsbygning i Thisted Thisted 11-04-1910 2
Nielsen (havnevægter) Pludselig død Thisted 19-05-1910 2
Nordentoft, Anders Chr. Dødsfald Th. Landsogn 29-03-1910 2
Odde, Niels Sørensen Et mønsterlandbrug Øsløs 01-11-1910 2
Opfindelser. Hjulegermask Ny opfindelse (Josef Nielsens søn) Hundborg 17-05-1910 2
Opfindelser. Musefælde En opfindelse (dobbelt musefælde (Anders Jepsen)) Hundborg 21-05-1910 3
Pedersen, Niels Chr. Guldbryllup Snedsted 03-08-1910 2
Plantager. Sennels Festen i Sennels plantage (25 års jubilæum) Sennels 20-06-1910 1
Poulsen, Kristen Jordefærd Nørhå 20-12-1910 2
Renovation. Thisted Renovationens ikrafttræden Thisted 24-10-1910 2
Restaurationer. Vilsund Vildsund Færgegaard Stagstrup 11-03-1910 2
Riis, C.K. 80 år Thisted 12-03-1910 2
Salmonsen, Søren P. Guldbryllup Sjørring 18-04-1910 2
Skjoldborg, Johan Johan Skjoldborg : “Den jyske blæst” 12-08-1910 1
Skoler. Snedsted Omlægning af skoledistrikter Snedsted 11-11-1910 2
Skoler. Thisted Skoleforholdene i Thisted Thisted 23-06-1910 2
Skoler. Thisted En privatskole for mindre børn Thisted 30-06-1910 2
Skoler. Thisted Den private forberedelsesskole Thisted 14-07-1910 2
Skoler. Thisted Skolevæsenet i Thisted Thisted 30-11-1910 2
Slagtehuse. Thisted Spørgsmålet om opf. af et kommunalt slagtehus… Thisted 09-02-1910 2
Slagtehuse. Thisted Det påtænkte kommunale slagtehus i Thisted Thisted 19-02-1910 2
Slagtehuse. Thisted Thisted kommunale slagtehus Thisted 05-10-1910 2
Slagtehuse. Thisted Thisted offentlige slagtehus (overdragelse) Thisted 19-12-1910 2
Søer. Nors Nors sø (ændret fredning) Nors 10-01-1910 2
Søer. Nors Tørlægning af Nors sø (landvæsenskommission) Nors 21-10-1910 2
Sørensen, A. 25 års jubilæum Thisted 18-03-1910 2
Stednavne. Thy De ældste stednavne i Thy..(I)/Severin Christensen 28-06-1910 1-2
Stednavne. Thy De ældste stednavne i Thy.(II)/Severin Christensen 29-06-1910 1-2
Stednavne. Thy De ældste stednavne i Thy.(III)/Severin Christense 30-06-1910 1
Stednavne. Thy De ældste stednavne i THy..(IV)/Severin Christense 01-07-1910 1-2
Sygehuse. Thisted Sygehusforholdene i Thisted / Nordentoft Thisted 15-07-1910 1
Sygehuse. Thisted Thisted tuberkulose hospital Thisted 01-09-1910 2
Sygehuse. Thisted Tuberkulose-hospitalet i Thisted Thisted 02-09-1910 1-2
Sygehuse. Thisted Tuberkulose-hospitalet ved Thisted Thisted 05-09-1910 1
Sygehuse. Thisted Tuberkulose-hospitalet i Thisted Thisted 29-09-1910 1-2
Sygehuse. Thisted Tuberkulose-sygehuset Thisted 11-11-1910 1
Thomsen, Peder Nordentoft Dødsfald Nors 18-10-1910 2
Torve. Thisted Kongestatuer (Christian 9., Store Torv) Thisted 12-09-1910 2
Torve. Thisted Statuen af kong Christian den 9. (Store Torv) Thisted 23-09-1910 2
Torve. Thisted Kongebesøget (afsl. af statue på St.Torv (ill.)) Thisted 28-09-1910 2
Veje. Thisted Vestergades regulering Thisted 22-01-1910 2
Vesløs Fra Vesløs stationsby Vesløs 17-10-1910 1
Voldsteder. Helledis Fredning af et voldsted Vesløs 23-09-1910 2
Vorup, Niels Kristensen Nørhå sogns ældste mand (dødsfald) Nørhå 13-01-1910 2
Willumsen, Peder Dødsfald Thisted 01-03-1910 2
Yde, Niels Chr. Jensen Dødsfald Thisted 20-07-1910 2
Yde, Niels Chr. Jensen Jordefærd Thisted 27-07-1910 2
Yde, Peter Jubilæum Hundborg 03-06-1910 2

Tilbage til oversigt

Copyright © 2005/2018 – Otto Jensen.