Lokalhistorisk aftentur i Klim

Kend din egn udflugt 11.8.2011

Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred, der omfatter de 25 sogne mellem Øland i øst og Vesløs i vest, har en lang tradition for at arrangere en lokalhistorisk sommerudflugt under overskriften »Kend din egn«.

Årets udflugt, der er nummer 15 i rækken siden 1997, går til Klim og er fastsat til torsdag 11. august.

Kend din egn-udvalget har allieret sig med den lokalhistoriske sognegruppe i Klim og sammensat et spændende og afvekslende program, som indledes kl. 19 ved Klim Kalkovn på Klim Strandvej 68. Her vil tidligere gårdejer Kristian Lund fortælle om brænding af limsten, der var et udbredt erhverv på egnen, indtil Vejby Andersen lukkede og slukkede for et af landets sidste kalkværker i 1976. Ud over brændt af kalk til hvidtning af vægge og som råstof til mørtel har limsten i tilsavet form været hyppigt anvendt som mursten i såvel beboelses- som udhuse i det vestlige Han Herred.

Fra kalkværket, der i dag er et minimuseum og hjemsted for kunstudstillinger hvert år i påsken, går turen til Klim Valgmenighedskirke på Oddevej 55. Her synges en aftensang, og pastor Thorben Johannesen fortsætter med en beretning om det frie menigheds- og folkeliv gennem mere end 125 år, idet Klim siden 1883 har været centrum for den grundtvigske bevægelse i Han Herred. Der er filialkirke i Vesløs og yderligere en menighedskreds, som benytter sognekirken i Vedsted. Desuden er der nære relationer til Klim Friskole, der er nærmeste nabo til valgmenighedskirken. Få hundrede meter fra kirken findes Klim Søndre Skov, hvor gode kræfter i øjeblikket er ved at genskabe den gamle festplads, hvor der gennem 50 år blev holdt stærkt besøgte grundlovsmøder.

Sidste stop på turen er Klim Forsamlingshus på Gammel Landevej 9, hvor tidligere gårdejer Johan Svaneborg giver deltagerne et indblik i husmandsbevægelsens historie, idet grundlæggeren af landets første husmandsforening, Jens Clausen, havde sit virke i Klim. Stiftelsesdagen 23. september 1896 festligholdes den dag i dag af det nordjyske familielandbrug, og Jens Clausens mindesten ses på det lille torv uden for forsamlingshuset.

Den lokalhistoriske sognegruppe er vært ved det fælles kaffebord i forsamlingshuset, hvorefter Dorte Krogh, der er en af vore dages lokale ildsjæle i Klim, fortæller om etableringen af paraplyorganisationen Klim Landsbyforening og om den nyligt overståede renovering af Klim Forsamlingshus som et af mange symboler på et stærkt sammenhold i det lokale foreningsliv. Renoveringen blev gennemført med betydelig frivillig arbejdskraft og økonomisk støtte fra bl.a. Mærsk Mc-Kinney Møller og Klim Sparekasse.

Alle fra øst og vest er velkomne til at deltage i den lokalhistoriske aftenudflugt, som i lighed med de foregående to år foregår i private biler. Lokalhistoriske foreninger og sognegrupper opfordres til at arrangere fælleskørsel.

Tilmelding sker til sognegruppeleder Lis Jensen, telefon 98 22 53 26, e-mail lis-klim@mail.dk frem til fredag 5. august.